Odstranění světelného znečištění


Při focení, nejen širokoúhlých fotek, v našich končinách, je takřka nezbytnou pomůckou CLS filtr. Ne každý ho ale vlastní a tak je třeba hledat alespoň nouzové řešení ve zpracování pořízených fotografií, které jsou zpravidla celé oranžové. Focení v odlehlých oblastech samozřejmě pomůže, není ale také spasitelné, protože rozptyl světla zasahuje oblohu i dále od civilizace. Zpracování takových fotografií je potom problematické, z mé vlastní zkušenosti, hlavně kvůli gradientům (světlo ovlivňuje snímek jen z jedné strany atp). Postup který zde uvedu, je vhodný hlavně pro širokoúhlé fotky. U fotek v primárním ohnisku nevidím důvod použití, většinou si expozici zvolíte s rozumem tak, aby na ní bylo něco vidět. Navíc zde hrozí nebezpečí, že si odstraníte různé slabé části focených objektů, především mlhovin. Pusťme se tedy do práce ...
1.) Stáhněte si tento světelně znečištěný snímek souhvězdí Orion (6mb jpeg). Budeme s ním dále pracovat. Jedná se o 1 expozici 10 minut, 800 ASA nad jižním obzorem. Souhvězdí se nachází přímo nad městem a tak je silně znečištěn rozptýleným světlem. Pokud tento návod aplikujete na svůj vlastní, už složený snímek, nezapoměnte ho nejdříve oříznout od přečnívajících krajů, které vytváří registrační programy při natáčení snímků. Pokud by jste tak neudělali, vznikl by při zpracování u krajů světlý rámeček.


2.) Otevřete si tento snímek v programu Adobe Photoshop, nebo v podobném grafickém editoru umožňující funkce popsané níže.

a.) Nyní máte na obrazovce originální znečištěný snímek

b.) Zduplikuje znečištěný snímek pomocí Image-Duplicate (Obraz-Duplikovat)c.) Vaše plocha nyní vypadá přibližně takto:d.) Klikněte na kopii (Název copy) a aplikujte na ní filtr 'rozmazání', anglicky blur, s maximální hodnotou 250 pixelů. Filters-Blur-Gaussian Blur (Filtry-Rozmazání-Gaussovské rozmazání). Výsledek vypadá následovně..e.) Nyní se přepněte do originálního snímku, inverzním přičtením rozmazané kopie se zbavíme samotného znečištění. Provedeme to následovně, klikněte na Image-Apply Image (Obraz-Aplikovat obraz). Jako source image (zdrojový snímek), vyberte blurnutou (rozmazanou) kopii. Jako promíchání (blending) zvolte Add (přičtení), zakřížkujte Inverse (inverzně) a Scale (míru) přiřaďte hodnotu 2. Aplikaci potvrďte kliknutím na Ok. Náš originální snímek je teď zbaven veškeré parazitní oranžové barvy.f.) Přepněte se zpět do rozmazané kopie a převedtě ji do barevného prostoru LAB - Image - Mode - Lab color (Obraz - režim - Lab barvy). Nyní si rozevřete okno kanálů. Uvidíte v něm 3, narozdíl od RGB jsou zde 2 kanály obsahující barvy a 3, tzv. L kanál (Lightness). Klikněte tedy pouze na něho (vyberte pouze L kanál), zmáčkněte CTRL+A (tím označíte celý obsah) a zkopírujte ho do clipboardu (ctrl+C).g.) Teď se přepněte do originálního, nyní už hezky šedého snímku. Je takový celý vybledlý, dodáme mu trochu dynamiky. Vytvořte dodatečnou úpravovou vrstvu (Adjustment Layer - Levels). To uděláte tak, že kliknete na: Layer - New Adjustment Layer - Levels (Vrstva - Nová úpravová vrstva - Úrovně). Podle gusta nastavte hodnoty jednotlivých bodů, já zvolil [119;2,05;255], tak aby byl vidět rýsující se Barnardův oblouk. Volbu potvrďte, kdykoliv hodnoty můžeme upravit pomocí editace této vrstvy v příslušné nabídce.h.) Nadešel pravý čas na vložení L kanálu, který jsme si před pár kroky uložili do schránky. Rozevřete si kanály, měli by jste v nich vidět RGB/R/G/B a Levels 1 Mask, která je jediná neviditelná (bez očička). Zviditelněte tento kanál (naklikněte očičko), označte ho a vložte (CTRL+V) do něho před pár kroky zkopírovaný L kanál rozmazeného snímku. Červené části jsou méně ovlivněné (méně znečištěné) než bezbarvé.i.) Zde je vhodné vytvořit další úpravovou vrstvu (viz. krok g), opět zvolíme Levels (Úrovně) a lehce vyladíme vzhled snímku - provedeme korekci barev, kontrastu, popř. saturace. Tyto úpravy jsou ale vhodnější u složeného snímku z více expozic, v tomto případě vyleze leda šum a žádné detaily nezískáme. Snímek, který vznikl sloučením několika takovýchto expozic, zpracovaný zde popsaným postupem můžete shlédnout zde nebo třeba Mléčnou dráhu zde